Vår service till er

Service bevarar funktion och värde!

De bilar du köper på Almeviks Motor håller hög kvalitet och är mycket välbyggda och pålitliga.

För att kunna vara det och fungera som det är tänkt, behöver bilarna en viss service. Det är en del av hela bilens konstruktion och därför viktigt att få gjort om din bil ska kunna ge ett bekymmersfritt ägande mil efter mil utan avbrott.

Syftet med underhållsservicen är i första hand att förebygga problem och därigenom spara pengar för dig som bilägare. Förutom att byta oljor, filter och andra komponenter enligt serviceboken, kontrollerar vi ett stort antal punkter som både biltillverkaren och vi, vet utsätts för stor yttre påverkan beroende på körsträcka, körsätt, klimat och liknande faktorer. Bevarad trafiksäkerhet och minimerad miljöpåverkan är förstås också tungt vägande skäl för att sköta servicen på rätt sätt.

IMG 4550Det är också en förutsättning att den som utför service, har lokaler, utbildning och system som är anpassade och verkligen fungerar. Även hanteringen av förbrukade artiklar som olja, filter och andra förorenade delar som byts ut, skall tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt.

Om man inte följer tillverkarens serviceschema innebär det ofta att bilens garantier inte gäller fullt ut. Detsamma gäller försäkringsskyddet som förfaller om försäkringsskadan beror på eftersatt underhåll. Erfarenheten visar också att bilens andrahandsvärde påverkas positivt om underhållsservice utförs av en auktoriserad verkstad.

 

Högst upp